وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منصوب شد.

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علیرضا عشوری به سمت رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منصوب شد.
دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه با صدور حکمی، دکتر علیرضا عشوری را به سمت «رئیس سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران» منصوب کرد.
 
29
فروردین
1397