وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

کمیسیون تخصصي علوم پايه،‌ کشاورزی و صنایع غذایی

کمیسیون تخصصی سمت در کمیسیون نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی محل خدمت
علوم پايه،‌ كشاورزي و صنايع غذايي رئیس کمیسیون دکتر نسرين معظمي استاد ميكروبيولوژي پزشكي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
  عضو دكتر ابراهيم پورجم استاد بيماري‌هاي گياهي دانشگاه تربيت مدرس
  عضو دکتر منصور انبياء استاد شيمي تجزيه دانشگاه علم و صنعت ايران
  عضو دکتر سید احمد مظفری دانشیار شیمی تجزیه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
  عضو دکتر عليرضا عشوري دانشيار فناوري بايو کامپوزيت سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران